BARIATRISKE PRODUKTER (Mer än 150 KG)

HMN erbjuder ett stort sortiment av hjälpmedel för stora användare.
Detta gäller från enkla produkter såsom duschstolar till mer avancerade dusch/toalett stolar med joystick.

Klicka här för att titta på vores produkter, för mer information, men kom ihåg, att vi på HMN inte stanna vid standardprodukter.

Vi erbjuder att specialanpasse en komplett lösning för dina behov.
Klicka specialanpassade produkter och läs mer om, hur du kommer att guidas genom processen,
när det finns ett behov utöver det vanliga.

Neptun_Supersoft_teleskopbadebaenk_300_kg M2_Tip_200_kg

Stabila och höjdställbara duschstolar
till stora användare.

M2 Dusch/toalettstolar med hög brukarvikt
till alla behov.

SMP_Mulit_tip 

 

 

Specialanpassade produkter
stora användare.

Kontakta oss för mer information om
möjligheten att erhålla
specialanpassad produkt för en
store brukare.

 

m2_Joystick_new